Maldivy sú skutočným ostrovným a podmorským rajom

Preprava power bank nabíjačiek v lietadlách

PREPRAVA POWER BANK NABÍJAČIEK

Preprava nabíjačiek v medzinárodnej leteckej doprave

Preprava power bank nabíjačiek v leteckej doprave


Vo všeobecnosti platia pre prepravu power bank nabíjačiek v lietadlách nasledovné pravidlá:

1.     V príručnej batožine:

·        Powerbanky s kapacitou do 100 Wh je možné prepravovať v príručnej batožine bez obmedzení.

·        Powerbanky s kapacitou 100- Wh môžu byť v príručnej batožine len so súhlasom leteckej spoločnosti, max. 2 kusy na osobu.

·        Powerbanky nad 160 Wh sú v príručnej batožine zakázané.

2.     V podanej batožine:

·        Preprava powerbaniek akejkoľvek kapacity v podanej batožine, ktorá ide do nákladného priestoru lietadla, je úplne zakázaná.

·        Všetky powerbanky musia byť prepravované len v príručnej batožine pod dohľadom pasažiera.

3.     Ďalšie podmienky:

·        Powerbanky musia byť samostatne chránené proti skratu vývodov (napr. v originálnom obale alebo izoláciou pólov páskou).

·        Je zakázané prepravovať poškodené alebo nafúknuté (vydutá batéria) powerbanky.

·        Powerbanky sa nesmú počas letu používať ani nabíjať.

Odporúčame pre istotu ešte overiť konkrétne podmienky u leteckej spoločnosti, s ktorou cestujete, keďže môžu mať dodatočné obmedzenia. Vždy je lepšie deklarovať powerbanky pri checkine a riadiť sa inštrukciami personálu letiska a posádky.

 


Povolená kapacita power bank nabíjačiek

Pre prevedenie kapacity powerbanky z mAh (miliampérhodiny) na Wh (watthodiny) je potrebné poznať aj jej menovité napätie (V - volty). Vo väčšine prípadov powerbanky používajú Li-ion alebo Li-poly akumulátory s menovitým napätím 3,6 V alebo 3,7 V.

Pre zjednodušenie budeme v príklade počítať s napätím 3,7 V.  Vzorec pre prepočet je nasledovný: kapacita (Wh) = kapacita (mAh) × napätie (V) / 1000. Takže pre powerbankus kapacitou 20000 mAh a napätím 3,7 V bude výpočet: 20000 mAh × 3,7 V / 1000 = 74 Wh. To znamená, že powerbanka s kapacitou 20000 mAh pri napätí 3,7 V má energetickú kapacitu 74 Wh.

Ak by sme to zhrnuli:

·        powerbanky do 27.027 mAh (100 Wh) sú povolené v príručnej batožine bez obmedzení

·        powerbanky od 27.028 do 43.243 mAh (100-160 Wh) môžu byť v príručnej batožine po súhlase leteckej spoločnosti, max. 2 ks/osoba

·        powerbanky nad 43.243 mAh (160 Wh) sú v príručnej batožine zakázané

·        žiadne powerbanky nie sú povolené v batožine odovzdanej k preprave v nákladovom priestore

 

Zoznam schválených výrobcov power bank nabíjačiek

Neexistuje oficiálny zoznam schválených alebo zakázaných výrobcov powerbaniek pre leteckú prepravu. Pravidlá sa vzťahujú všeobecne na všetky powerbanky bez ohľadu na značku či výrobcu.

Hlavnými kritériami sú

  1. Kapacita powerbanky vo Wh (watthodinách) - určuje, či a za akých podmienok je možné powerbankuvziať do príručnej batožiny. Powerbanky s kapacitou nad 160 Wh sú v leteckej preprave zakázané úplne.
  2. Stav a kvalita powerbanky - poškodené, nafúknuté alebo inak nebezpečné powerbanky (napr. s obnaženými kontaktmi) sú z leteckej prepravy vylúčené.
  3. Správne zabalenie a ochrana proti skratu - powerbanky musia mať izolované kontakty a byť samostatne zabalené.

Leteckí prepravcovia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú skôr na dodržanie týchto podmienok, než na konkrétne značky. Samozrejme, je odporúčané používať kvalitné powerbanky od overených výrobcov, ktorí dodržujú bezpečnostné štandardy a poskytujú k produktom relevantné certifikáty a informácie. To však nie je priamo podmienkou leteckej prepravy. Cestujúci by si mal byť vedomý parametrov svojej powerbanky a zabezpečiť jej stav a balenie podľa požiadaviek. V prípade neštandardnej powerbanky je vhodné vopred konzultovať jej prepravu s leteckou spoločnosťou.

 

Odlišností pravidiel u rôznych leteckých spoločností

Podmienky prepravy powerbaniek v leteckej doprave štandardizované a vychádzajú z odporúčaní Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA). Väčšina leteckých spoločností sa týchto pokynov drží, aby bola zaistená bezpečnosť letov. Avšak jednotlivé letecké spoločnosti môžu mať mierne odlišné pravidlá v rámci týchto všeobecných odporúčaní, preto je vždy najlepšie si overiť podmienky priamo u konkrétneho prepravcu, s ktorým sa chystáte cestovať.

Niektoré oblasti, kde sa môžu pravidlá líšiť:

  1. Počet povolených powerbaniek na osobu - napr. niektoré spoločnosti môžu povoliť len 1 powerbanku na osobu v rozmedzí 100-160 Wh namiesto všeobecne uvádzaných 2 kusov.
  2. Potreba prihlasovania powerbaniek pred letom - niektoré spoločnosti môžu vyžadovať, aby ste powerbanku nad 100 Wh dopredu nahlásili alebo označili špeciálne štítkom.
  3. Umiestnenie powerbaniek v príručnej batožine - pravidlá, či musí byť powerbanka v hlavnom príručnom zavazadle alebo môže byť napr. aj vo vrecku, sa môžu líšiť.
  4. Dodatočné pokyny k baleniu a kontrole stavu - letecké spoločnosti môžu mať špecifické inštrukcie, ako zabaliť powerbanku či postup, ak si nie ste istí jej stavom.

Rozdiely však nebývajú zásadné a týkajú sa väčšinou detailov v rámci základných pravidiel IATA. Žiadna spoločnosť by nemala mať výrazne voľnejšie pravidlá, skôr môžu byť v niektorých ohľadoch prísnejšie. Preto je vždy najistejšie skontrolovať prepravné podmienky pre batérie na webe leteckej spoločnosti alebo sa priamo spýtať na letisku či pri check-ine. Zabránite tým nepríjemnostiam a zdržaniam na bezpečnostnej kontrole.

Dúfam, že tieto informácie pomôžu pri bezpečnom cestovaní s powerbankami. Prajem šťastný let!

 

xNeviete nájsť čo hľadáte?
Vypracujeme Vám ponuku.