Maldivy sú skutočným ostrovným a podmorským rajom

Ekonomika

Ekonomika


Základným zdrojom príjmov je turistika a rybolov. Krajinu ročne navštívi viac ako 958 tis. turistov. Turistický ruch sa podieľa 27,7 % na tvorbe HDP a prináša do ekonomiky viac ako 60% devízových prostriedkov. Obyvateľstvo sa živí predovšetkým rybolovom a taktiež poľnohospodárstvom, ktoré je však slabo rozvinuté. Priemysel je slabo rozvinutý (predovšetkým stavba lodí) a predstavuje len 19,3 % podiel na tvorbe HDP. HDP v r. 2013 3,7% nepatrne narástlo v porovnaní s rokom 2012 3,4%, ale stále nedosiahlo hodnotu z roku 2011 (7 %),čo spôsobil predovšetkým pokles návštevnosti turistov, z dôvodu politickej nestability a taktiež spomalením globálnej ekonomiky. Krajina je veľmi závislá na zahraničnej pracovnej sile a zahraničných investíciách. Takmer 20 % vyprodukovaného HDP však v dôsledku zahraničnej pracovnej sily z krajiny odíde. Medzi hlavné negatíva ekonomiky patria vysoké vládne výdavky, neefektivita štátneho sektora, korupcia, vysoká nezamestnanosť a v neposlednom rade vysoká spotreba drog.

ŠTÁTNE PODNIKY
Početné podniky, hlavne podniky služieb alebo kľúčový priemysel sú vo vlastníctve Maldivskej vlády. To znamená, že dodávateľ State Electric Company Limited alebo Maléske vody a kanalizácie, rovnako ako Maldivská spoločnosť priemyselného rybolovu sú v štátnom vlastníctve. Práve z dôvodu vysokého počtu štátnych podnikov, ktorých manažment sa často v rámci týchto podnikov a aj vplyvom politiky mení, sú otvorené dvere protekcii a korupcii.

CESTOVNÝ RUCH
Od príchodu prvej európskej turistickej skupiny na Maldivy rástol sektor cestovného ruchu rýchle a plynule. Počas niekoľko málo rokov predstavovali príjmy z cestovného ruchu najväčšiu časť hrubého domáceho produktu. Dnes ponúka cestovný ruch 22.000 pracovných miest a prispieva viac než 30 percentami do hrubého domáceho produktu.

Väčšina hotelov sú tzv. rezorty, ktoré ležia často na súkromných ostrovoch a čiastočne patria k najlepším svetovým hotelom.

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Hlavné plodiny poľnohospodárskeho sektora sú proso, maniok a sladké zemiaky. Kokosové orechy sa zbierajú na výrobu potravín a kopry. Rybolov, obzvlášť tuniakov a bonito, je tradičnou oporou ostrovného hospodárstva. K životne dôležitým importom, predovšetkým z Indie patria potraviny (ryža), stavebné a priemyselné výrobky a palivá pre výrobu energie. Mnohé obchodné tovary, potrebné pre podniky cestovného ruchu, prichádzajú letecky z Južnej Afriky a USA, pretože bližšie ležiaci výrobcovia potravín na Srí Lanke údajne nemôžu dodávať výrobky stálej kvality.

TRH PRÁCE
Mnohé úradnícke miesta, od hotelových manažerov a architektov až po welness opatrovateľov sú obsadené, vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, cudzincami. Barmani na turistických ostrovoch prichádzajú väčšinou z iných ázijských štátov ako India, Srí Lanka a Bangladéš. U maldivského obyvateľstva, komplet vládne veľká nezamestnanosť, pretože zahraničné sily sú ďaleko lacnejšie (v júli 2008 zarábal bangladéšan asi 80 US dolárov na mesiac, pre maldívčana by bola potrebná trojnásobná mzda). Počet zahraničných robotníkov sa odhaduje na 100.000 (asi 40% obyvateľstva), z toho je väčšina illegálnych. Deportácie sú vzhľadom na veľký počet a korupciu na úradoch takmer nemožné.

VZDELÁVANIE
Miera gramotnosti je 99 %. Na každom malom ostrove sú školy, v ktorých sa deti od šiestich rokov učia čítať a písať anglicky a Divehi a okrem toho arabskú abecedu, aby mohli recitovať Korán. Jediné školy, na ktorých sa dá získať spôsobilosť študovať na vysokej škole, sa nachádzajú v Malé. Vzdelávací systém sa stále viac orientuje na arabský svet, hlavným predmetom je islam.

ROZHLAS
Ostrovy Maldivy sú pokryté štátnym vysielačom Voice of Maledives predovšetkým slabovýkonnými UKV a strednovlnovými vysielačmi.

xNeviete nájsť čo hľadáte?
Vypracujeme Vám ponuku.