OBYVATEĽSTVO A JAZYK

436 330 (2017) obyvateľov Maldív sú sunnitskí moslimovia. Islam je jediným štátnym náboženstvom. Podmienkou pre maldívske štátne občianstvo je moslimské vierovyznanie. Náboženská sloboda je výslovne vylúčená. Na aktuálnom svetovom prenasledovateľskom indexe podľa Open Doors sú Maldivy na 6. mieste (porovnanie 2008: 4. miesto, 2009: 6. miesto, 2010: 5. miesto). Maldivský jazyk, Divehi, je odvodený od stredovekej singhalčiny, ale teraz je úplne nezávislý.

KRESŤANSTVO NA MALDIVÁCH: Kresťanstvo je menšinové náboženstvo. Situácia kresťanov: V krajine je krajne nízka tolerancia voči príslušníkom všetkých iných cirkví ako je sunnitský islam, ktorý je podľa od roku 1997 platnej ústavy jedinou štátnou cirkvou. Od roku 1978 do 2008 autokraticky vládnuci prezident Maumoon Abdul Gayoom, vehementný zástanca islamu na Maldivách, zdôrazňuje toto medzi iným obranou pred západnými vplyvmi v náboženstve a kultúre a inak hroziacou stratou nezávislosti krajiny, Verejný výkon kresťanského náboženstva je zakázaný; kresťanským cudzincom je vykonávanie svojho náboženstva povolené iba v súkromnom rámci. Kresťanská misia je čo najprísnejšie zakázaná. 1998 boli vykázaní z krajiny všetci cudzinci, ktorí boli podozriví že sú misionári; 50 domácich kresťanov malo byť zatknutých a čiastočne mučených. Zástupca Maldív v Colombe demetoval správy o prenasledovaní kresťanov. Kresťanská misijná organizácia Open Doors uvádza Maldivy vo svojom „svetovom prenasledovateľskom indexe“, ktorým sa má merať rozsah prenasledovania kresťanov, na šiestom mieste. Náboženstvá: Z rímsko-katolíckej cirkvi sa priraďujú Maldivy k oblasti arcidiecézy Colombo (Srí Lanka) Podľa údajov Svetovej kresťanskej encyklopédie existujú na Maldivách anglikánska cirkev Južnej Indie, mennoniti (medzi nimi tiež evanjelickí mennoniti) a adventisti siedmeho dňa.

VZDELÁVANIE: Miera gramotnosti je 99 %. Na každom malom ostrove sú školy, v ktorých sa deti od šiestich rokov učia čítať a písať anglicky a Divehi a okrem toho arabskú abecedu, aby mohli recitovať Korán. Jediné školy, na ktorých sa dá získať spôsobilosť študovať na vysokej škole, sa nachádzajú v Malé. Vzdelávací systém sa stále viac orientuje na arabský svet, hlavným predmetom je islam.

Hotely so 100 % odporúčaním

{ "cmd":null, "layout":"180704" }