Kásidú

Kaashidhoo (North Male) Atoll

Kásidú

Kaashidhoo North Male Atoll

Ostrov leží 86,42 km severne od hlavného mesta krajiny, Malé. Nachádza sa na severnom cípe atolu Malé a je piatym najväčším ostrovom celého maldivského súostrovia. Kaashidhoo je známy bohatstvom kokosových paliem. Kásidú je súčasťou atolu Malé. Kásidú Kandu (Kaashidhoo Kandu / Kaashidu Kandu), známy tiež ako „kanál Kardiva“, je široký kanál, ktorý oddeľuje niektoré centrálne atoly Maldív. Ostrov Kásidu leží zhruba uprostred tohto kanála, ktorý vedie v smere juhozápad-severovýchod. Na starých francúzskych mapách sa objavil ako „Courant de Caridoue“.

{ "cmd":null, "layout":"180704" }