Maledivy pláž

Politika

Ústava

V januári 1998 nadobudla účinnosť nová ústava. Formou vlády zostala prezidentská republika. Prezident a premiér má neobmedzenú moc nad exekutívou. Volí sa jednokomorovým parlamentom - Majilis, na 5 rokov. Majilis má 50 členov, z ktorých sú volení 42 a ôsmi sú dosadení prezidentom. Po voľbách musí byť prezident potvrdený referendom.

Vláda

Maldivy sú prezidentská republika so značným vplyvom prezidenta. On je predseda vlády a minister obrany; do roku 2006 mu podliehala centrálna banka a financie. Vedie políciu, armádu, pobrežnú stráž, hasičov a justíciu. Deľba moci neexistuje. Prezidentské voľby sa konajú každých päť rokov; ľud pritom jednoduchou väčšinou volí jedného z dvoch kandidátov navrhnutých parlamentom.

Mohamed Nasheed je od volieb v októbri 2008 a po odchode dovtedajšeho držiteľa moci Maumoona Abdula Gayooma 10. novembra 2008 hlavou štátu. Gayoom bol prezidentom od 1978 a tým služobne najstaršou hlavou štátu Ázie. Pri jeho šiestich víťazných prezidentských voľbách bol niekedy jediným kandidátom na tento úrad, v roku 2007 sa vymenoval bez dohovoru so svojou stranou DRP sám za prezidentského kandidáta pre nasledujúce voľby. Niekdajší prezident Maumoon Abdul Gayoom sa tiež finančne podieľa na rekreačných rezortoch.

Politické strany

Na Maldivách je povolená opozícia od 1998, de facto až od roku 2005. V júni 2005 odhlasovali poslanci Majilis jednohlasne návrh, ktorý má umožniť zriadenie systému viacerých strán. Odvtedy prezident Gayoom toleruje päť strán: jeho vlastná všetkým dominujúca DRP, islamská AP, menšie strany MSDP a IDP a MDP(Maldivian Democratic Party). Obzvlášť členovia MDP s vtedajším vodcom a dnešným prezidentom Mohamedom Nasheedom boli vystavení sčasti značným represiám a obmedzeniam vo svojej politickej práci.

Ľudské práva

Základné práva ako sloboda prejavu a názorov sú obmedzené. Dodnes sa na Maldivách netoleruje žiadne iné náboženstvo okrem islamu. 8. augusta 2008 vydal prezident novú ústavu, ktorá v čl. 9, ods. d) upiera osobám, ktoré nie sú moslimské prijatie ako nových štátnych občanov. Toto ustanovenie však neplatí pre občanov, ktorí sa na Maldivách narodili, a ktorých rodičia už sú štátnymi občanmi, bez ohľadu na ich náboženstvo.

Politický vývoj

V septembri 2003 bola prvá masová demonštrácia, potom čo traja väzni zomreli vo väzení za záhadných okolností. Prezident Gayoom prisľúbil reformy, právny systém sa mal zmeniť a kompetencie parlamentu mali byť rozšírené. 25. septembra 2003 ho zvolil parlament jednohlasne za prezidentského kandidáta, o dva mesiace neskôr bol 90,3 % hlasov zvolený po šiesty krát za prezidenta.

V polovici augusta bol vyhlásený na Maldivách výnimočný stav. Od tej doby vraj zmizli stovky ľudí po demonštráciach proti režimu prezidenta vo väzeniach, hovorí opozícia, ktorá už dávno utiekla za hranice. Medzi väzňami je tiež bývalý minister a generálny prokurátor, čo bolo potvrdené aj vládou. Obaja sú celonárodne známi reformátori, ktorí už roky bojujú za rozdelenie moci a slobodné voľby.

28. októbra 2008 bol mladý charizmatický reformátor Mohamed Nasheed zvolený za prezidenta.