Maledivy pláž

Geografia

Všeobecné

Maldivy tvoria reťaz (názov „Maldivy“ znamená „reťazec ostrovov“) z 19 ostrovných skupín v Indickom oceáne, juhozápadne od Indie a Srí Lanky. Rozprestierajú sa severojužným smerom v dĺžke 823 km v blízkosti 73˚ východnej dĺžky, zhruba medzi rovníkom a ôsmym stupňom severnej šírky. Ostrovy sú rozložené na 26 atoloch s koralovými útesmi. Ležia ako Lakadivy, na maldivskom chrbte. Na tento sa pozeráme ako na vyklopenú a vpadnutú okrajovú kryhu Indickej pevniny. Maldivy nie sú, napr. ako Havaj, sopečného pôvodu. Celkovo je z 1.196 ostrovov obývaných len 220. Ostrovy ležia všetky okolo 1 meter nad hladinou mora, čo ich robí obzvlášť citlivými na stále stúpajúcu hladinu mora. Najvyšší bod je 2,4 m na ostrove Villingli na atole Addu.

Neďaleké útesy poskytujú iba jedinú ochranu pred niekedy prudkými monzúnovými búrkami. Ostrovy sú porastené palmami a chlebovníkmi a obklopené piesočnatými plážmi a čistými lagúnami.

Maldivy možno rozdeliť na ostrovy pre domácich obyvateľov (local islands) a ostrovy pre turistov (napr. Kuramathi, Bandos, Vabbinfaru alebo Meerufenfushi). Maledivčania majú povolený pobyt na turistických ostrovoch len ako personál. Turisti majú zase obmedzený prístup na ostrovy pre domácich obyvateľov; spravidla je to možné len v rámci prehliadky so sprievodcom (Island-Hopping). Okrem toho môžete požiadať o udelenie štátneho súhlasu na návštevu ostrovov. Takéto povolenia sa udeľujú len zriedka a len za prísnych podmienok.

Tretina maldivskej popuácie žije na hlavnom ostrove Malé, ktorý je tiež jediným skutočným mestom Maldív. Malé je jedným z najhustejšie obývaných miest na svete. Na práve iba 5,7 km štvorcových sa tiesni jedna výšková budova vedľa druhej, aby pojali viac než 103.000 ľudí. Z tohto dôvodu sa začalo roku 1997 s plánom vytvorenia nového ostrova vo vzdialenosti ca 3 km od Malé na bývanie a prácu. Ostrov Hulhumalé má byť po ukončení 1. fázy obývaný okolo 60.000 ľuďmi.

Atoly Maldív

Maldivy pozostávajú z celkom 26 atolov, rozdelených na 20 správnych atolov. Hlavné mesto Malé (s rovnako pomenovaným ostrovom), hoci je geograficky časťou atola Severné Malé nepatrí k žiadnemu správnemu atolu, a je spravovaný priamo vládou. Správne jednotky nazvané atol (atolhu) majú okrem svojho vlastného mena ešte písmeno v Thana ako kód niekedy doplnený Alifu (އ) pre „severný“ (uthuruburi) alebo Dhaalu (ދ) pre „južný“ (dhekunuburi). Vzhľadom na neobvyklý názov písmena zamieňaju si turisti toto kódové označenie často s vlastným menom.

Správne atoly su zhrnuté do siedmich provincií:

  • Uthuru Boduthiladhunmathi
  • Dhekunu Boduthiladhunmathi
  • Uthuru Medhu-Raajje
  • Medhu-Raajje
  • Dhekunu Medhu-Raajje
  • Huvadhu (alebo Uthuru Suvadinmathi)
  • Addumulakatholhu (alebo Dhekunu Suvadinmathi

Správne atoly Maldív

Názov Latinkou Kód Hlavné miesto km² Obyvateľ.
23.5.06
Provincia
Thiladhunmathi Uthuruburi Haa Alif HA Dhidhdhoo 13495 Mathi-Uthuru (Upper North)
Thiladhunmathi Dhekunuburi Haa Dhaalu Hdh Kulhudhuffushi 16237 Mathi-Uthuru (Upper North)
Miladhunmadulu Uthuruburi Shaviyani Sh Funadhoo 11940 Mathi-Uthuru (Upper North)
Miladhunmadulu Dhekunuburi Noonu N Manadhoo 10015 Uthuru (North)
Maalhosmadulu Uthuruburi Raa R Un'goofaaru 14756 Uthuru (North)
Maalhosmadulu Dhekunuburi Baa B Eydhafushi 9578 Uthuru (North)
Faadhippolhu Lhaviyani Lh Naifaru 9190 Uthuru (North)
Malé Malé - Henveiru 5,798 103693 Malé
Malé Atoll Kaafu K Thulusdhoo 15441 Medhu-Uthuru (North Central)
Ari Atoll Uthuruburi Alif Alif AA Rasdhoo 5776 Medhu-Uthuru (North Central)
Ari Atoll Dhekunuburi Alif Dhaal Adh Mahibadhoo 8379 Medhu-Uthuru (North Central)
Felidhu Atoll Vaavu V Fulidhoo 1606 Medhu-Uthuru (North Central)
Mulak Atoll Meemu M Muli 4710 Medhu (Central)
Nilandhe Atholhu Uthuruburi Faafu F Nilandhoo 3765 Medhu (Central)
Nilandhe Atholhu Dhekunuburi Dhaalu Dh Kudahuvadhoo 4967 Medhu (Central)
Kolhumadulu Thaa Th Veymandoo 8493 Mathi-Dhekunu (Upper South)
Haddhunmathi Laamu L Fonadhoo 11990 Mathi-Dhekunu (Upper South)
Huvadhu Atholhu Uthuruburi Gaafu Alif GA Viligili 8262 Medhu-Dhekunu (South Central)
Huvadhu Atholhu Dhekunuburi Gaafu Dhaalu GDh Thinadhoo 11013 Medhu-Dhekunu (South Central)
Fuvammulah Nyaviyani Gn Fuvahmulah 7636 Dhekunu (South)
Addu Atoll Seenu S Hithadhoo 18026 Dhekunu (South)
Maledivey Malé 298 298968

Geografické atoly

Geografické atoly s príslušnosťou k správnym atolom

Geografický atol - menné varianty Skupina Časť patrí k správnemu atolu/om:
Ihavandippholu Boduthilamathi Východ Haa Alif
Tihiladhunmathi-Miladhunmaddulu (Tiladummati, Boduthiladhunmathi) Boduthilamathi Východ Haa Alif, Haa Dhaalu, Shaviyani, Noonu
Maamakunudhu (Makunudhoo) Boduthilamathi Západ Haa Dhaalu
Alifushi (Powell Islands) Boduthilamathi Západ Raa
North Maalhosmadulu Boduthilamathi Západ Raa
Middle Maalhosmadulu (Fasdhūtherē) Boduthilamathi Západ Baa
South Maalhosmadulu Boduthilamathi Západ Baa
Faadippolhu Boduthilamathi Východ Lhaviyani
Goifulhafehendhu (Goidu, Horsburgh) Boduthilamathi Západ Baa
Kaashidhu Medhuraajjé Východ Kaafu
Gaafaru (Gahaafaru) Medhuraajjé Východ Kaafu
North Malé Medhuraajjé Východ Kaafu, Malé (hl. mesto)
South Malé Medhuraajjé Východ Kaafu
Toddu Medhuraajjé Západ Alif Alif
Rasdhu (Rasdhukuramathi, Ross) Medhuraajjé Západ Alif Alif
Ari Medhuraajjé Západ Alif Alif, Alif Dhaal
Felidhu Medhuraajjé Východ Vaavu
Vattaru (Vattaru Faru) Medhuraajjé Východ Vaavu
Mulaku Medhuraajjé Východ Meemu
North Nilandhe Medhuraajjé Západ Faafu
South Nilandhe Medhuraajjé Západ Dhaalu
Kolumadulhu Medhuraajjé Západ Thaa
Haddunmathi Medhuraajjé Západ Laamu
(Medhuthila) (Medutila, Derahaa) Suvadinmathi Západ Gaafu Alif
Huvadhu (Huvadhoo, Suvadiva) Suvadinmathi Západ Gaafu Alif, Gaafu Dhaalu
Fuvammulah (Fua Mulaku) Suvadinmathi Západ Nyaviyani
Addu Suvadinmathi Západ Seenu

 

Celkový zoznam miest a obcí a ich obyvateľstva

Nasledujúca tabuľka obsahuje najdôležitejšie obce krajiny ako aj výsledky sčítania ľudu (SĽ) z 25. marca 1995, 31. marca 2000 a 25. marca 2006.

Poradie Meno SĽ 1995 SĽ 2000 SĽ 2006 Správna jednotka
1 Malé 59.970 67.939 92.555 Malé
2 Hithadhoo 8.969 9.461 9.465 Seenu
3 Fuvammulah 7.004 7.528 7.636 Gnaviyani
4 Kulhudhuffushi 5.467 6.581 6.998 Haa Dhaalu
5 Villingili 300 4.291 6.956 Malé
6 Thinadhoo 4.408 4.893 4.442 Gaafu Dhaalu
7 Naifaru 3.497 3.707 3.687 Lhaviyani
8 Hinnavaru 2.963 3.212 3.017 Lhaviyani
9 Un'goofaaru 920 1.089 2.988 Raa
10 Hulhumalé - - 2.866 Malé
11 Feydhoo 3.005 2.829 2.724 Seenu
12 Dhidhdhoo 2.486 2.766 2.512 Haa Alif
13 Gan 1.642 2.244 2.502 Laamu
14 Ihavandhoo 1.860 2.062 2.447 Haa Alif
15 Eydhafushi 2.006 2.401 2.409 Baa
16 Hoarafushi 2.098 2.221 2.204 Haa Alif
17 Maradhoo 1.929 2.066 2.043 Seenu
18 Maafushi 962 1.858 2.000 Kaafu
19 Viligili 2.195 2.261 1.976 Gaafu Alif
20 Alifushi 1.592 1.737 1.974 Raa
21 Mahibadhoo 1.407 1.714 1.780 Alif Dhaalu
22 Fonadhoo 1.420 1.740 1.762 Laamu
23 Kudahuvadhoo 1.135 1.232 1.639 Dhaalu
24 Funadhoo 432 799 1.599 Shaviyani
25 Nilandhoo 1.055 1.504 1.303 Faafu
26 Manadhoo 1.076 1.239 1.201 Noonu
27 Thulusdhoo 791 837 1.148 Kaafu
28 Veymandoo 687 763 928 Thaa
29 Rasdhoo 715 921 900 Alif Alif
30 Muli 591 787 746 Meemu
31 Fulidhoo 300 323 331 Vaavu

Zdroj: Ministerstvo plánovania & národného rozvoja, Republika Maldivy